Välj en sida

KORSFARARFLICKORNA

En flickscoutkår från östra helsingfors

Scouting gör unga redo för livet genom spännande äventyr och nya utmaningar. Scouting är vänner, gemenskap, uteliv och att lära sig nytt genom att göra själv. Välkommen med i vår verksamhet!

VARGUNGAR

Vargungarna är 7-9 år gamla och fungerar i en flock. Under veckomötena avlägger vargungarna spår (märken) och leker. Under en termin avläggs ofta flera spår.

ÄVENTYRSSCOUTER

Äventyrsscouterna är 10-12 år gamla. Ca 10-15 äventyrsscouter bildar ett lag. Laget har möten varje vecka och avlägger vädersträck tillsammans (märken).  Äventyrsscouter är också mycket ute och åker också på utfärder, hajker samt förläggningar.

SPEJARSCOUTER

Spejarscouterna är 12-14 (15) år gamla. Man blir spejarscout när man börjar åk 6/7 i skolan. Spejarscouterna hör till patruller med 4-12 andra spejarscouter och har patrullmöten varje vecka. Patrulledaren är en explorerscout (15-17 år) som har en äldre ledare som sin mentor och hjälp vid behov

EXPLORERSCOUTER

Explorerscouterna är 15-17 år gamla. En explorerscout kan vara patrulledare för en spejarscoutpatrull eller fungera som vice akela för en vargungeflock eller vice kapten för ett äventyrsscoutlag när de fyllt 16 år.

ROVERSCOUTER

Roverscouterna är 18-22 år gamla. De har eget program i form av olika projekt, och kan därtill också ha ledaruppdrag i den egna kåren, regionen eller inom Finlands Svenska Scouter (FiSSc). Roverscouterna gör sina projekt i patruller på 3-5 personer

ÄLDRE LEDARE

Äldre ledare (över 22 år) fungerar som ledare för de yngre åldersgrupperna och stöder och handleder explorer- och roverscouter i deras ledaruppdrag.

HISTORIA

Flickscoutkåren Korsfararflickorna grundades 13.12.1930, med verksamhet på Boulevarden i Helsingfors. Kårens ursprungliga namn var Kristliga scoutkåren Flickorna.

kårlokalen ”Lyan”

Adress

Sjökortsgränden 6 K 79

00960 Helsingfors

 

kontakt

Mail

korsfararflickorna@gmail.com

KONTONUMMER

Flickscoutkåren Korsfararflickorna r.f.

Nordea FI89 2001 2000 3446 49