Select Page

LEDARE

Janina (Jana)

Kårchef

040 8376177

 

 

 

Olivia (Olle)

Vice-kårchef

040 8388549

Studerar i Åbo.

Distansledare för Äventyrs- och Spejarscouterna.

 

Sofie

Sekreterare

050 3618323

Ansvarig ledare för Äventyrs- och Spejarscouterna.

Trine

Styrelsemedlem

044 5321995

Distansledare för Vargungarna.

 

Vera

045 8881388

Ansvarig ledare för Vargungarna.

Aure

045 6241244

På utbyte

 

(Hjälpledare för Äventyrs- och Spejarscouterna.)

Ulrika (Ullis)

045 1717676

Hjälpledare för Äventyrs- och Spejarscouterna.

Melanie (Mellis)

040 4171278

Ledare för Äventyrs- och Spejarscouterna.

Laura

050 4605199

Some -ansvarig